Hier kunt u speciale casussen zien zoals verschroefde prothesen, prothesen op steg als ook kroon- en brugwerk op implantaten. Hierbij is een goede communicatie tussen patiënt, tandarts en technicus van essentieel belang.